27 Haziran 2022

Gösterim: 1457

Etik Kurul Hakkında

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu üniversitemiz senatosunun 03.05.2018  tarih ve 2018/6 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe konulan yönerge doğrultusunda kurulmuş olup Eylül 2018’den bu yana başvuruları değerlendirmektedir. Etik kurulumuz   yapılan başvuruları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi hükümleri doğrultusunda ayda bir kez toplanarak  değerlendirmektedir.

Prof. Dr. Serap ALTUNTAŞ (Başkan)

Doç. Dr. Cennet GÖLOĞLU DEMİR (Başkan Yrd.)

Doç. Dr. Latife UTAŞ AKHAN (Üye)

Doç. Dr. Yılda Arzu ABA (Üye)

 Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KUNDURACI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin AKÇAY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem SEVİM (Üye)