05 Şubat 2022

Gösterim: 3062

Başvurular Hakkında

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar  Etik Kurulu  ayda  bir  toplanmaktadır.(Kurul, gerekli durumlarda, komisyon başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir). Her ayın son  gününe kadar alınan başvurular takip eden ay içerisinde yapılacak toplantıda değerlendirilmektedir.

 

Başvuru için gerekli evraklar:

 • Başvuru Formu (Başvuru formunda, sadece başvuru sahibinin özgeçmişinin olması  yeterlidir)
 • Ücret Dekontu (Gerekliyse)

 

Başvuru süreci:

Web sayfasında bulunan güncel başvuru formu doldurularak ilgili yerler ıslak imza ile imzalanmalıdır. Islak imzalı başvuru formu ve varsa ekleri hem taranarak ( başvuru formundaki sıraya göre taranmalıdır) PDF formatında etik kurul resmi iletişim adresi olan  sagbiletik@bandirma.edu.tr adresine  e- mail olarak   gönderilmeli hem de başvuru formunun asıl nüshası ve varsa ekleri Sağlık Bilimleri Fakültesine (Neslihan TÜTÜNCÜ)  teslim edilmelidir. 

 

Başvurularla ilgili araştırmacıların dikkat etmesi gereken hususlar;

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul’a yapılan / yapılacak başvurularda araştırmacıların aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları gerekmektedir.

 

 • Etik kurula yapılacak başvurularda sorumlu araştırmacının  doktorasını tamamlamış olması gerekmektedir. Doktorasını tamamlamamış araştırmacılar ise doktorasını tamamlamış bir sorumlu araştırmacı ile birlikte yardımcı araştırmacı olarak  etik kurula  başvuru yapabilirler (Bkz: Etik kurul yönergesi, madde 1 ve  madde 2).

 

 • Lisansüstü tez  çalışmaları ile ilgili etik kurula yapılacak başvurularda sorumlu araştırmacı lisansüstü tez öğrencisinin tez  danışmanı olmalıdır  (Bkz: Etik kurul yönergesi, madde 1 ve  madde 2)

 

 • Etik kurula yapılacak her türlü başvuru evrakı ( yeni başvurular, düzeltilmiş başvurular, dilekçeler vb.)  ilk olarak Sağlık Bilimleri Fakültesine (Neslihan TÜTÜNCÜ) teslim edilmelidir.

 

 • Etik kurul başvuru formunda ilk sayfa hariç diğer sayfalar sorumlu araştırmacı tarafından doldurularak  ilgili yerler  sorumlu araştırmacı  ve diğer araştırmacılar tarafından  mavi kalem kullanılarak ıslak imza ile imzalanmalıdır (PDF  şeklindeki imzalar geçerli değildir). 

 

 • Etik kurul başvuru evrakları - ister yeni başvuru olsun isterse düzeltme istenilen başvurular olsun-    ıslak imza ile imzalanarak PDF formatında kaydedilmeli  ve bir nüsha çıktı halinde  Sağlık Bilimleri Fakültesine (Neslihan TÜTÜNCÜ) teslim edilmelidir.  PDF formatındaki dosya ( ister yeni başvuru isterse düzeltilmiş başvuru olsun)  etik kurul resmi iletişim adresi olan  sagbiletik@bandirma.edu.tr   adresine de e- mail olarak gönderilmelidir.

 

 • Düzeltme istenilen başvurularda düzeltme sonrası teslim edilen yeni dosyada  yapılan   düzeltmeler  metin içinde bold olarak gösterilmelidir. Düzeltme istenilen başvurularda düzeltme kararının  sorumlu araştırmacıya bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde  gerekli düzeltmeler yapılarak düzeltilmiş başvuru formu  yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir. İstenilen düzeltmelerin belirtilen  süre içinde tamamlanıp  teslim edilmemesi halinde yapılan başvuru  için “RED” kararı verilecek ve yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 • Etik kurul başvurusunda bulunan sorumlu araştırmacı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  dışından bir araştırmacı  ise Etik Kurul Başvuru Ücreti  ödemelidir. Ücretin ödeneceği  banka hesap bilgileri  etik kurul web sayfasında yer almaktadır. Araştırmacılar arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  personeli  yer alsa bile sorumlu araştırmacı kurum dışından ise yine de ücret  ödemesi gerekmektedir   (Bkz: Etik kurul yönergesi, madde 6)

 

 • Etik kurul, yapılan başvurularda Etik Kurul Yönergesi’nin 7. ve 10. maddesi  hükümleri doğrultusunda değerlendirme yaparak karar vermekte olup gerektiğinde araştırmacılardan ayrıntılı bilgi ve düzeltme isteme hakkına  sahiptir (Bkz: Etik kurul yönergesi,  madde 9).

 

 • Etik kurul, araştırmaların izlenmesi ve takibi ile de yükümlüdür. Bu sebeple etik  kurul onayı alındıktan  sonra  araştırmanın yürütülmesi sürecinde belirtilen araştırma koşullarında değişiklik olması durumunda  bu  değişikliklerin  (kurum izinlerinin  sonuçları, araştırmacı eklenmesi / çıkarılması, araştırmanın  tamamlanması / tamamlanamaması vb. konularda)  bir  dilekçe ile   sorumlu araştırmacılar tarafından etik kurula bildirilmesi  zorunludur (Bkz. Etik kurul yönergesi, madde 11 ve madde 13).

NOT: Etik kurula yapılacak başvurularda sorumlu araştırmacının  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  dışından bir araştırmacı  olması durumunda  başvuru ücreti alınmaktadır. Kurum dışı başvurular için başvuru ve değerlendirme ücreti 300 TL’dir. Aynı başvuru için  düzeltme sonrası ikinci kez yapılan değerlendirme ücreti ise  50 TL’dir.

Ücretin Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

Hesap Sahibi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN NO: TR08 0001 0000 4887 2811 3950 02 (T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi)                             

Not: Teslim edilen dekontta açıklama kısmında başvuru sahibinin adısoyadıTC kimlik numarası ve “Sağlık Bilimleri Etik Kurul Başvurusu Değerlendirme Ücreti” ibaresinin yer alması zorunludur.